Bolehkah Berkhitan Ketika Dewasa

| February 21, 2011

Apabila seorang laki-laki atau perempuan belum berkhitan sampai umur dewasa atau bahkan sudah tua disebabkan belum mengetahui hukum wajibnya atau seseorang tersebut baru memeluk agama Islam, maka kewajiban khitan tetap ada padanya dan tidak akan gugur selama seseorang mampu untuk melakukannya. Demikianlah fatwa para ulama (Tuhfatul Maudud bab IX fasal 11 dan 12). Dalil dalam […]